Vases

BOEME WOODEN VASE
BOEME WOODEN VASE

BOEME WOODEN VASE

$129.99

HIVE 4" VASE
HIVE 4

HIVE 4" VASE

$14.99

HIVE 6" VASE
HIVE 6

HIVE 6" VASE

$15.99

HIVE 8" VASE
HIVE 8

HIVE 8" VASE

$18.99

HERRINGBONE VASE
HERRINGBONE VASE

HERRINGBONE VASE

$24.99

TURQUOISE VASE
TURQUOISE VASE

TURQUOISE VASE

$11.99

STRIPE RIB VASE
STRIPE RIB VASE

STRIPE RIB VASE

$14.99

HALF RIBBED VASE
HALF RIBBED VASE

HALF RIBBED VASE

$15.99

CLOSED FACE POT
CLOSED FACE POT
Sold Out

CLOSED FACE POT

From $21.99

MODERN FACE VASE - S
MODERN FACE VASE - S

MODERN FACE VASE - S

$15.99

MODERN FACE VASE - M
MODERN FACE VASE - M

MODERN FACE VASE - M

$29.99

LG GLASS FLORAL JAR
LG GLASS FLORAL JAR

LG GLASS FLORAL JAR

$24.99

GLASS BEAKER VASE
GLASS BEAKER VASE

GLASS BEAKER VASE

$9.99

CAMBRIA SEAGREEN 3.5"H
CAMBRIA SEAGREEN 3.5
Sold Out

CAMBRIA SEAGREEN 3.5"H

$18.99

WEAVE POUCH VASE
WEAVE POUCH VASE

WEAVE POUCH VASE

$46.99

SEED GLASS VASE/VOTIVE
SEED GLASS VASE/VOTIVE

SEED GLASS VASE/VOTIVE

From $9.99

LASSI VASE
LASSI VASE

LASSI VASE

$21.99

TIVOLI FROSTED VASE
TIVOLI FROSTED VASE

TIVOLI FROSTED VASE

$39.99

BOLD 9" BULB VASE
BOLD 9

BOLD 9" BULB VASE

$34.99

BOLD 11.5" TAPER VASE
BOLD 11.5

BOLD 11.5" TAPER VASE

$39.99

CROCUS 9.5" VASE
CROCUS 9.5

CROCUS 9.5" VASE

$39.99

MINSTER GLASS VASE GREEN
MINSTER GLASS VASE GREEN

MINSTER GLASS VASE GREEN

From $33.99

LIDO CERAMIC VASE PINK
LIDO CERAMIC VASE PINK

LIDO CERAMIC VASE PINK

$19.99

LIDO CERAMIC VASE PINK
LIDO CERAMIC VASE PINK

LIDO CERAMIC VASE PINK

$28.99

LIDO CERAMIC VASE PINK
LIDO CERAMIC VASE PINK

LIDO CERAMIC VASE PINK

$39.99

LIDO CERAMIC VASE GREEN
LIDO CERAMIC VASE GREEN

LIDO CERAMIC VASE GREEN

$19.99

LIDO CERAMIC VASE GREEN
LIDO CERAMIC VASE GREEN

LIDO CERAMIC VASE GREEN

$28.99

LIDO CERAMIC VASE
LIDO CERAMIC VASE

LIDO CERAMIC VASE

$19.99

TAKARA CERAMIC TAPER VASE
TAKARA CERAMIC TAPER VASE

TAKARA CERAMIC TAPER VASE

$48.99

EMBOSSED DIAMOND BULLET VASE
EMBOSSED DIAMOND BULLET VASE

EMBOSSED DIAMOND BULLET VASE

$55.99

ANDREA SWIRL GLASS BULB VASE
ANDREA SWIRL GLASS BULB VASE

ANDREA SWIRL GLASS BULB VASE

$89.99

TIBER PINCHED BOTTLE VASE
TIBER PINCHED BOTTLE VASE

TIBER PINCHED BOTTLE VASE

$94.99

ABSTRACT STRIPED GOURD VASE
ABSTRACT STRIPED GOURD VASE

ABSTRACT STRIPED GOURD VASE

$84.99

CORA METALLIC BUBBLE TEARDROP VASE
CORA METALLIC BUBBLE TEARDROP VASE

CORA METALLIC BUBBLE TEARDROP VASE

$84.99

MILY WAY GLASS VASE BLUE
MILY WAY GLASS VASE BLUE

MILY WAY GLASS VASE BLUE

$55.99

ZIA WHITE GLASS BOTTLE VASE
ZIA WHITE GLASS BOTTLE VASE

ZIA WHITE GLASS BOTTLE VASE

$79.99

BEAU GLASS VASE BLUE
BEAU GLASS VASE BLUE

BEAU GLASS VASE BLUE

$31.99

SOMBRIO VASE
SOMBRIO VASE

SOMBRIO VASE

From $15.99

MD MATTE VASE GREY
MD MATTE VASE GREY

MD MATTE VASE GREY

$21.99

LG MATTE VASE GREY
LG MATTE VASE GREY

LG MATTE VASE GREY

$21.99

WIRE NEST GLASS BALL VASE
WIRE NEST GLASS BALL VASE

WIRE NEST GLASS BALL VASE

$39.99

SMOKE MIRROR ANGLED VASE
SMOKE MIRROR ANGLED VASE

SMOKE MIRROR ANGLED VASE

$24.99

HIPPIE FLOWER VASE
HIPPIE FLOWER VASE

HIPPIE FLOWER VASE

$21.99

LIGHT BLUE VASE
LIGHT BLUE VASE

LIGHT BLUE VASE

$33.99

SMALL SLIM SIMPLE VASE
SMALL SLIM SIMPLE VASE

SMALL SLIM SIMPLE VASE

$8.99

SMALL WIDE SIMPLE VASE
SMALL WIDE SIMPLE VASE

SMALL WIDE SIMPLE VASE

$9.99

WIDE BARREL VASE
WIDE BARREL VASE

WIDE BARREL VASE

$13.99

EVORA GOURD VASE
EVORA GOURD VASE

EVORA GOURD VASE

$59.99